Rok 2019 podle Čínské astrologie

February 4, 2019

 

Dnes začal Energetický nebo-li solární rok 2019 je ve znamení čísla 8 a trigramu Hory v 5hod 4.2.2019 a podle lunárního cyklu začíná vláda regenta Zemského Vepře také 4.2.2019 ve 22:03 SEČ.

 

Bude to především rok dobré vůle. Můžeme očekávat vynikající atmosféru pro podnikání a obchodní příležitosti, k navazování vztahů, dařit se bude v průmyslu. Lidé se budou cítit volnější a svobodnější, budeme snášenlivější, starostlivější, ohleduplní a nebudeme si dělat zbytečné starosti. Anebo budeme čelit většímu tlaku najít ve společnosti cestu více k sobě.  

Energie Země a trigramu Hora bude především klást důraz na energetický přerod a vnitřní transformaci. Bude to náročný proces, ke kterému bychom měli přistupovat jak ve společnosti, tak na úrovni jedince z pozice klidu a nepodléhat vnějším změnám, a ani zásadní změny na tento rok neplánovat. Energie Vepře bude vytvářet pocit hojnosti a blahobytu. Stejně jako Vepř ale budeme i trochu váhaví a ostýchaví. Přestože se Vepř přes veškeré příznivé okolnosti vyhlídky často nedokáže rozhodnout a pochybuje o svých schopnostech, tak z nám pomůže vládnoucí prvek Země udržet lepší disciplínu, metodickou podnikavost, předvídavost i reálné vůdčí schopnosti. Nesmíme jen být líní a neochotní jakkoli riskovat. Budeme realističtí. Důležitý bude i důraz na výživu.

 

Rok Vepře je rokem hojnosti. Smyslný a eroticky založený Vepř velice prosazuje sladký a bezstarostný život. Má sklon se utápět ve vlastních rozkoších a je na nás se radovat s mírou a neskončit jako oběti vlastních vášní. Dává nám potenciál potenciál být šťastní a spokojení i bez zjevných úspěchů ani k tomu nebudeme potřebovat mnoho peněz. Je to dáno spíše tím, že v tomto období nebudeme muset překonávat mnoho překážek a můžeme si užívat hojnost a radosti života. Naše skromnost a realismus se nám v tomto směru vyplatí více než bujaré hýření. Vepř nešetří, ani penězi, ani láskou a city, je galantní dobrácký a důvěřivý. V tomto roce se doporučuje příliš neutrácet úspory ani investovat bez předešlého uvážlivého prozkoumání situace. Vyplatí se nám nepodléhat přílišnému rozhazování, ale být spíše zdrženliví, pak dokážeme být objektivní i zdravě konzervativní.

 

Pozor si budeme dávat zejména na podvody a nepoctivost na úrovni jednotlivce ale i na úrovni společnosti a politiky. Stejně tak se nám nevyplatí reagovat a podléhat extrémizmu v jakékoli podobě. V tomto roce by to pro nás mohlo mít sebezničující účinek s fatálními následky.

 

V tomto roce se budeme věnovat více než jindy zábavě a zapojíme se do veřejných funkcí a charitativních činností. Atmosféru očekáváme tolerantní, hovornou a sdílnou. Budeme dobře komunikovat mezi sebou a navazovat snadno nové kontakty a přátelství. Díky tomu se bude dařit i obchodním činnostem a všude tam, kde potřebujeme komunikovat s klienty a dohovořit se. Díky silnému prvku Země se bude dařit také v zemědělství, stavebnictví, v gastronomii, ve výživě a stravování, práci s přírodními zdroji, masážím a oblastem věnovaným péči. Také je to dobrý rok pro studium. Díky prvku Země máme potenciál nechat vládnout naši pracovitost, stabilitu, zodpovědnost a péči.

 

V práci se nám vyplatí být solidní, pak si nebudeme připouštět příliš komplikací. Dokážeme vzít problémy za svoje a budeme o nich přesvědčení a prostě je vyřešíme. Budeme toho chtít hodně vědět - je to dobrý rok pro kurzy a aktivity doplňující vzdělávání. Při výkonu zaměstnání se bude vyplácet svědomitost, zodpovědnost až dřina, ale pokud to nebude nutné, nebudeme chtít dělat nic a také nám to bude vyhovovat.  

 

V podnikání musíme dbát především na dvě věci: 1) zbavit se dlouhého váhání a za 2) nebýt zbrklí. Budeme-li se věnovat seriózní práci a budeme důslední, máme šanci uspět. Díky energii Vepře máme k dispozici potenciál k vytrvalosti a dostatečné sebedůvěře. Nebudeme-li ve svém konání hašteřiví, vyplatí se nám to. Pozor si budeme dávat zejména na lenost a nerozhodnost a budeme se muset snažit vyvarovat také sentimentalitě a zádumčivosti – přílišné rozjímání nám v tomto roce nijak neprospěje. Dobrá energie je také na transformaci firmy nebo předmětu podnikání.  

 

V partnersví je to dobrý rok na seznamování a navazování nových přátelství, je zde ale dost nerozhodnosti i sklonu k prostému užívání si. V dlouhodobém partnerství nepřináší Vepř přímo výbuchy vášně, ale spíše pohodu milování a sladké bublavé potůčky něhy. V manželství a dlouhodobém svazku se vyplatí umění trpělivě naslouchat a v případě potřeby dlouho vyprávět, vyvarovat se prosazování vlastní pravdy za každou cenu a pak je dobrá energie na to stabilizovat vztah a ukotvit jej.

 

Vliv roku Vepře na jednotlivá znamení čínského zvířetníku

  • KRÁLÍK, OVCE a TYGR mohou očekávat úspěšný rok, plný spolupráce, dobré komunikace a žádných zvláštních konfliktů

  • OPICE by si měla dávat pozor na konflikty a zbytečné spory, využívat spíše přátel a blízkých lidí k jejich řešení a konfliktům se vyhýbat, což nemá přímo v povaze, ale má možnost se touto cestou naučit být jemnější a galantnější

  • HADa čeká mnoho výzev, nejvíce ze všech znamení. To je ale i dobrá zpráva, protože bude vystaven tlaku a když ho zvládne, má také největší možnost se v tomto roce posunout.

  • Pro VEPŘE to bude dobrý rok a šance se stabilizovat, neměly by se vyskytnout žádné závažné problémy. Jen pozor na střety osobností a boje o vedoucí postavení

  • Ostatní znamení budou prožívat rok Vepře tak, jak mají bez zvláštního důrazu obecného charakteru.

 

Tak Šťastný a úspěšný rok Zemského Vepře 2019 :-)

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejlepší příspěvky

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Nejnovější příspěvky

December 31, 2019

Please reload

Archiv
Please reload

Hledání podle štítků
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

+420 604 514 973

zavolejte mi

  • footer-fb
  • instagram_white

lukas.vondra@email.cz

napište mi