top of page

Rok 2019 podle Čínské astrologieDnes začal Energetický nebo-li solární rok 2019 je ve znamení čísla 8 a trigramu Hory v 5hod 4.2.2019 a podle lunárního cyklu začíná vláda regenta Zemského Vepře také 4.2.2019 ve 22:03 SEČ.


Bude to především rok dobré vůle. Můžeme očekávat vynikající atmosféru pro podnikání a obchodní příležitosti, k navazování vztahů, dařit se bude v průmyslu. Lidé se budou cítit volnější a svobodnější, budeme snášenlivější, starostlivější, ohleduplní a nebudeme si dělat zbytečné starosti. Anebo budeme čelit většímu tlaku najít ve společnosti cestu více k sobě.

Energie Země a trigramu Hora bude především klást důraz na energetický přerod a vnitřní transformaci. Bude to náročný proces, ke kterému bychom měli přistupovat jak ve společnosti, tak na úrovni jedince z pozice klidu a nepodléhat vnějším změnám, a ani zásadní změny na tento rok neplánovat. Energie Vepře bude vytvářet pocit hojnosti a blahobytu. Stejně jako Vepř ale budeme i trochu váhaví a ostýchaví. Přestože se Vepř přes veškeré příznivé okolnosti vyhlídky často nedokáže rozhodnout a pochybuje o svých schopnostech, tak z nám pomůže vládnoucí prvek Země udržet lepší disciplínu, metodickou podnikavost, předvídavost i reálné vůdčí schopnosti. Nesmíme jen být líní a neochotní jakkoli riskovat. Budeme realističtí. Důležitý bude i důraz na výživu.


Rok Vepře je rokem hojnosti. Smyslný a eroticky založený Vepř velice prosazuje sladký a bezstarostný život. Má sklon se utápět ve vlastních rozkoších a je na nás se radovat s mírou a neskončit jako oběti vlastních vášní. Dává nám potenciál potenciál být šťastní a spokojení i bez zjevných úspěchů ani k tomu nebudeme potřebovat mnoho peněz. Je to dáno spíše tím, že v tomto období nebudeme muset překonávat mnoho překážek a můžeme si užívat hojnost a radosti života. Naše skromnost a realismus se nám v tomto směru vyplatí více než bujaré hýření. Vepř nešetří, ani penězi, ani láskou a city, je galantní dobrácký a důvěřivý. V tomto roce se doporučuje příliš neutrácet úspory ani investovat bez předešlého uvážlivého prozkoumání situace. Vyplatí se nám nepodléhat přílišnému rozhazování, ale být spíše zdrženliví, pak dokážeme být objektivní i zdravě konzervativní.


Pozor si budeme dávat zejména na podvody a nepoctivost na úrovni jednotlivce ale i na úrovni společnosti a politiky. Stejně tak se nám nevyplatí reagovat a podléhat extrémizmu v jakékoli podobě. V tomto roce by to pro nás mohlo mít sebezničující účinek s fatálními následky.


V tomto roce se budeme věnovat více než jindy zábavě a zapojíme se do veřejných funkcí a charitativních činností. Atmosféru očekáváme tolerantní, hovornou a sdílnou. Budeme dobře komunikovat mezi sebou a navazovat snadno nové kontakty a přátelství. Díky tomu se bude dařit i obchodním činnostem a všude tam, kde potřebujeme komunikovat s klienty a dohovořit se. Díky silnému prvku Země se bude dařit také v zemědělství, stavebnictví, v gastronomii, ve výživě a stravování, práci s přírodními zdroji, masážím a oblastem věnovaným péči. Také je to dobrý rok pro studium. Díky prvku Země máme potenciál nechat vládnout naši pracovitost, stabilitu, zodpovědnost a péči.


V práci se nám vyplatí být solidní, pak si nebudeme připouštět příliš komplikací. Dokážeme vzít problémy za svoje a budeme o nich přesvědčení a prostě je vyřešíme. Budeme toho chtít hodně vědět - je to dobrý rok pro kurzy a aktivity doplňující vzdělávání. Při výkonu zaměstnání se bude vyplácet svědomitost, zodpovědnost až dřina, ale pokud to nebude nutné, nebudeme chtít dělat nic a také nám to bude vyhovovat.


V podnikání musíme dbát především na dvě věci: 1) zbavit se dlouhého váhání a za 2) nebýt zbrklí. Budeme-li se věnovat seriózní práci a budeme důslední, máme šanci uspět. Díky energii Vepře máme k dispozici potenciál k vytrvalosti a dostatečné sebedůvěře. Nebudeme-li ve svém konání hašteřiví, vyplatí se nám to. Pozor si budeme dávat zejména na lenost a nerozhodnost a budeme se muset snažit vyvarovat také sentimentalitě a zádumčivosti – přílišné rozjímání nám v tomto roce nijak neprospěje. Dobrá energie je také na transformaci firmy nebo předmětu podnikání.


V partnersví je to dobrý rok na seznamování a navazování nových přátelství, je zde ale dost nerozhodnosti i sklonu k prostému užívání si. V dlouhodobém partnerství nepřináší Vepř přímo výbuchy vášně, ale spíše pohodu milování a sladké bublavé potůčky něhy. V manželství a dlouhodobém svazku se vyplatí umění trpělivě naslouchat a v případě potřeby dlouho vyprávět, vyvarovat se prosazování vlastní pravdy za každou cenu a pak je dobrá energie na to stabilizovat vztah a ukotvit jej.


Vliv roku Vepře na jednotlivá znamení čínského zvířetníku

  • KRÁLÍK, OVCE a TYGR mohou očekávat úspěšný rok, plný spolupráce, dobré komunikace a žádných zvláštních konfliktů

  • OPICE by si měla dávat pozor na konflikty a zbytečné spory, využívat spíše přátel a blízkých lidí k jejich řešení a konfliktům se vyhýbat, což nemá přímo v povaze, ale má možnost se touto cestou naučit být jemnější a galantnější

  • HADa čeká mnoho výzev, nejvíce ze všech znamení. To je ale i dobrá zpráva, protože bude vystaven tlaku a když ho zvládne, má také největší možnost se v tomto roce posunout.

  • Pro VEPŘE to bude dobrý rok a šance se stabilizovat, neměly by se vyskytnout žádné závažné problémy. Jen pozor na střety osobností a boje o vedoucí postavení

  • Ostatní znamení budou prožívat rok Vepře tak, jak mají bez zvláštního důrazu obecného charakteru.

Tak Šťastný a úspěšný rok Zemského Vepře 2019 :-)


Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page