top of page

Rok 2021, rok Kovového Buvola

Energetický neboli solární rok 2021 začíná 3.února 2021 v 17hod a je ve znamení čísla 6 a trigramu Nebesa. Vláda Kovového Buvola podle lunárního cyklu začíná až 11.února 2021 ve 20:05 SEČ.


Pojďme si nyní přiblížit vlastnosti Buvola, abychom lépe pochopili, jaké kvality bude mít toto období. Rok Buvola je druhým rokem dvanáctiletého cyklu, který započal v loňském roce Kovovou Krysou. Budeme tedy pokračovat v tom, co jsme začali, ale s úplně jinou energií. Buvol se potkává s dvojitým yinovým Kovem a tak i letos bude kladen nárok na vytrvalost a konzervativnost. Bude nás zajímat podstata, ale už ne s prudkostí sečné zbraně, ale spíše trpělivostí umělce, který neúnavně vyrábí dokonalý šperk. Buvol, nebude ani příliš laskavý. Je to zvíře sice mírné, ale disponuje obrovskou silou. Trvá mu, než se rozejde, ale pak ho už nikdo není schopen zastavit. Naprosto ovládá své pole působnosti. Slouží cti a mravní síle. Dokáže nést břemena odpovědnosti a díky tomu všemu vytváří osud. Je to dříč, který vyznává tradiční hodnoty a zákony přírody, které jsou neměnné. Ctí rodinu. Energie trigramu NEBES a čísla 6 nám nese příležitost provést svůj vlastní osobní audit, můžeme se zbavit překážek a očistit se. Bude to vyžadovat píli, rozhodnost a velkou dávku disciplíny. Pokud to jsme ochotni podstoupit za tuto, pro někoho vysokou cenu, můžeme teprve pak očekávat zlepšení kariéry nebo své pozice.


Buvol je vyrovnaný, ale je tak trochu autista – má svůj svět, který je pro něj neměnný, nekouká se, kam šlape a jde. Záleží tedy na nás, jakým směrem se budeme ubírat. Můžeme stejně dobře společně s Buvolem zorat úrodnou půdu a přispět k tomu, aby plodila nebo společně s ním rozšlapeme stezku v bahnitý močál. Za maskou neotesance se ale skrývají originální myšlenky a velká inteligence. Chytrá řešení budou i nadále to, co se cení nebo po nás budou vyžadována.


Rok Buvola bude rokem mlčenlivým, možná trochu těžkopádným. Nebude přát příliš cestování. Spíše bude dávat důraz na vědu a konkrétnost. Dá se očekávat i důraz na potřeby klasické hudby a umění obecně jako možnosti kultivace jedince i společnosti, a ventilu, protože nás čeká hodně práce a málo odpočinku.


Bude to rok, který nepřeje rebelům ani reptání na současný stav věcí. Buvol totiž snese vše, ale pozor na poslední kapku, dosáhne-li konce své trpělivosti, použije svou sílu a smete vše co mu stojí v cestě naprosto nemilosrdně. Pokud nedostane, co chce dokáže být malicherný, úzkoprsý i mstivý. Pokud se přestaneme kultivovat a podlehneme-li v tomto roce patologiím, budeme mít sklon k lakomství, depresím, smutku a despotismu. Budeme si vynucovat respekt a odmítneme se pořídit čemukoli. Naopak máme možnost tvořit, být konkrétní a přesní, vytrvalí, stálí a sebevědomí. Záleží na nás, čemu z toho dáme přednost a půjdeme-li cestou tvoření nebo zkázy. Buvola nebude zajímat, zda jsme si svoji cestu zvolili vědomě nebo omylem.

Finance přebíráme odpovědnost sami za sebe, nečekejme zázraky nebo nečekané zdroje. Cesta k hojnosti letos povede skrze vlastní píli a nic nebude zadarmo. Konzervativnost je letošní vlna, na které se nesvezeme, ale budeme se jí muset podřídit, pokud chceme odměny. Rychlé triky a zkratky jsou předem odsouzeny ke zkáze a podvody se letos vůbec nevyplatí.

V práci příliv úkolů a povinností se někdy bude zdát nekonečný a nebude mít velký smysl polemizovat o smyslu nebo diskutovat s nadřízenými. Čím dříve to pochopíme, tím větší máme šanci uplatnit svou disciplínu pro splnění toho, co je aktuálně třeba. Krok za krokem. Namísto smutku nebo dokonce deprese z náročnosti, buďte přesní a soustředění, ať neztrácíte energii marně. Pak nebudete vyčerpaní, ale všimnete si kolik práce je za vámi vidět.

V podnikání se vyplatí být konkrétní. Módní výstřelky a novinky nebudou moc fungovat, lepší bude držet se zaběhnutého. Budovat nadále důvěru a solidnost. Pokud váš byznys stojí na pevných základech, vyplatí se letos pořádně zabrat. Konzervativní neznamená stagnující, spíše klaďte důraz ať vaše kroky vedou stále kupředu. Co na tom, že to trvá, pokud budou kroky vašeho podnikání vést morálně a tradičně vpřed, uvidíte až se za nějaký čas ohlédnete, jak velké dílo znamenaly a jak velké překážky překonaly. Takticky tvořte hodnotné dílo, vyplatí se to.

V partnerství je čas uspořádat si rodinné vztahy, a to konzervativním způsobem. Životní zkoušky a trápení totiž ovlivní hlavně náš domov. Bez místa klidu a možnosti relaxace, byť na krátkou dobu se v roce plném náročných úkolů a povinností obejdeme jen velmi těžko. Pokud budeme řešit konflikty, tak to bude zejména z nedostatku komunikace a neústupnosti v bezvýznamných nebo formálních tématech. Trpělivost znamená odměnu za naši píli a vytrvalost. Budeme-li vytrvalí a přesní a budeme-li ctít pravidla a řád, máme možnost se zbavit ve vztahu překážek a očistit jej.


Poselství tohoto roku se dá vlastně zjednodušit v prosté sdělení: ten, kdo se přizpůsobí tahu nezměrné síly Buvola a bude pracovat stejně neúnavně po jeho boku, bude mít možnost uvidět za sebou veliké dílo. Kochat se, ale nebude mít čas, protože Buvol táhne dál a pramálo ho zajímá, co je za ním. Možná se otočí s Vámi, ale nezmění směr a půjde dál svou cestou. Je ryzí bláznovství jeho síle odporovat a rozumný jedinec raději stane po jeho boku, než aby se na něj vyšvihl ve snaze ho řídit. Je to rok o podřízení se přírodním zákonům a trvalým hodnotám. Rok snad zdánlivě konzervativní, ale ctí pevné základy a skutečné hodnoty. Pracujte, buďte poctiví sami k sobě i okolí a přispějte i vlastním potem a pílí k něčemu velkému. V Buvolovi je skryta obrovská síla a ta může být s naším přispěním použita k velké dobré věci nebo být zdrojem naprostého zmaru. Ten, kdo by chtěl letos jen tak pobíhat kolem a paběrkovat, může snadno skončit těžce otřesený v brázdě daleko za Buvolem. Kdo seje, sklízí. Ale v roce Buvola spíš platí: „kdo dře, ten se nají“. Mějme na paměti, že za velkým výdejem energie následuje vyčerpání nebo uspokojení nad dobrým dílem.Přeji Vám, ať se na konci roku Buvola máte nač dívat.

Vliv roku Buvola na jednotlivá znamení čínského zodiaku

  • BUVOL - bude mít také dobrý rok, i když někdy trochu pomalý a těžkopádný, bude to dobrý rok pro rodinu a partnerství

  • Také HAD a KOHOUT - mohou očekávat úspěšný rok, jsou přesní, spoléhají se spíše na hlas rozumu, než srdce, jsou cílevědomí a stálí a snaží se dosáhnout nejvyšších met. Mají ustálené názory, dovedou přemýšlet i plánovat. Snad jen pro Hady to nebude tak efektivní rok, jak by očekávali, ale spíše středně dobrý.

  • KRYSA – docela dobrý rok pro rodinu, i když zisky nebudou závratné, bude o potřeby postaráno.

  • OVCE – rok překážek a výzev, dobré bude je přijmout a naučit se mít radost z jejich překonávání a vzdát se výstředností a rozmařilosti.

  • KŮŇ – letos pozor na komunikaci, ale je to konečně rok, kdy bude mít Kůň už konečně sílu svou situaci zvládnout, třebaže musí stále tvrdě pracovat.

  • Ostatní znamení bude ovlivňovat energie roku Buvola bez dalších zvláštních vlivů obecného charakteru.Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky