top of page

VOLBA PREZIDENTA podle 4 PILÍŘŮ

Jsme ještě stále v roce Kohouta a tak jak volby do poslanecké sněmovny, tak i přímá volba prezidenta se stávají poněkud militantní a často jsou předmětem sporů občanů nejen na sociálních sítích. Pokusil jsem se na volbu podívat trochu jinak a postavil proti sobě osobní tabulky kandidátů druhého kola podle metody BA-ZI tedy 4 pilířů osudu. Z hlediska čínské astrologie je zajímavé podívat se na kvality obou kandidátů. Třeba někomu z vás nerozhodnutých pomůže toto srovnání si uvědomit, které kvality jsou pro vaši volbu důležité a se kterými váš hlas nejvíce souzní.


Tabulky jsou sestaveny podle data narození obou kandidátů převzatých z veřejných zdrojů. K detailnímu rozboru chybí pilíř hodiny narození - tedy jeden sloupec s prvky a zvířetem, ale pro představu o základních kvalitách obou tabulek nám to plně postačí. Žijeme v rychlé době a tak jsem si dovolil zvýraznit jen ty rysy, které jsou signifikantní pro znamení a dál se zdržím komentářů, abych Vás jakkoli nemanipuloval. Pro mne je zajímavé sledovat jak moc se čínská astrologie strefuje do charakterů, které máme možnost u veřejně známých osob pozorovat. A doufám, že rozbor Vám pomůže nahlédnout zda to, co nám kandidáti říkají, je naučené nebo opravdu jejich vlastní.

CHARAKTERISTIKY PODLE ZVÍŘAT

Miloš Zeman

Miloš Zeman

Narozen v roce Dřevěné Opice.

Obratná Opice znamená, že takoví muži mají největší potěšení mají z řešení nejzapeklitějších problémů a vymýšlení nových fíglů. Mistr v činnosti a vychytralosti, magický čaroděj nemožného. Její krédo: "jsem stvořena pro své vlastní potěšení". Hraje si pro radost ze hry - hraje a zahrává. Čím hloupěji vypadá, tím bývá chytřejší a záludnější. Je to malý "čertík“, který způsobuje chaos, nic nebere vážně. Bere vážně jen to, co sama chce. Je originální a má výbornou strategii.


Nejhorší protivník, neboť vidí neukázané a slyší nevyslovené. Ve chvíli, kdy se Opice začne tvářit hloupě, vezměte nohy na ramena, protože její vnímavá inteligence ji vede přímou cestou k odplatě. Bere-li se jí její hravost, začne chřestit zbraněmi. Opice je potměšilá, často veselá, ale také melancholická. Vždy je prohnaná. Je družná a působí dojmem, jakoby se snášela se všemi zvířaty - to je však jen její taktika. Zajímá se o vše a o každého. Dokáže být i láskyplná a občas dokonce ochotná pomoci. Své nevalné mínění o druhých skrývá za přívětivou maskou. Opice je inteligentní a intelektuální povaha. Čte vše a zná neuvěřitelně mnoho. Je kultivovaná a bývá učená. Má výbornou paměť, pamatuje si nejmenší podrobnosti věcí, jež viděla nebo o nichž slyšela. Je neuvěřitelně vynalézavá a originální a řeší bez obtíží ty nejsložitější problémy. Opice má zdravý rozum a umí si nenapodobitelně získat své okolí.


Opice nemá zábrany, nestydí se být nepoctivá a lhát, jestliže je to pro její zájem užitečné. Dopouští se lstivosti, zvláště když si je jistá, že vyvázne bez nebezpečí. Ovšem ať udělá cokoliv, nelze se na ni dlouho zlobit, neboť má šarm a dokáže se všem zalíbit. Síla a lest se výborně doplňují především tam, kde jde o obchod. Opice však téměř vždy podvádí.


Opice ve spojení se Dřevem

Základním rysem tohoto typu Opice je velice dobrá komunikace s ostatními lidmi. Pokud nemusí, neplete se do záležitostí jiných a ani na ně není příliš zvědavá. Pyšní se tím, že má ve vynikajícím pořádku svůj dům i své náležitosti. I když je tato Opice v zásadě řádná a počestná a touží po vážnosti a uznání, bývá zároveň nepokojná a roztěkaná. Sleduje všechno, co se kolem děje, je zvědavá, zajímá se o nové vynálezy nebo způsoby myšlení. Dřevo jí dodává spolehlivou intuici, takže je tato Opice schopna předvídat budoucí běh událostí. Neustále hledá na všechno odpovědi, s neúspěchy a porážkami se nesmiřuje snadno.


Nezávisle na tom, jakou má momentálně životní úroveň, se snaží neustále povznést nad své poměry. Vždy se dívá dopředu a vzhlíží výše, nikdy není úplně spokojená s tím, co má. Při sebemenším náznaku možnosti zlepšení se tento typ Opice vrhá na novou příležitost.


Pohotový a vynalézavý člověk narozený v této kombinaci si vytvoří řád v každé práci, kterou se rozhodne dělat. Málokdy přehání nebo riskantně spekuluje. Svou opozici oslabuje a likviduje pečlivě a opatrně, kousek po kousku.


Co čeká a nemine Opici?

Co takový člověk může čekat? Vždyť netouží po ničem jiném než po zelených, pružných větvích. A těch je přece jenom ještě dost. Některé Opice jsou docela bezradné a touží po pevné ruce, která by je vedla. Po pevné lásce. I takových jevů je v současnosti dost. A tak když Opice hledá, najde.
CHARAKTERISTIKY PODLE ZVÍŘAT

Jiří Drahoš

Jiří Drahoš

Narozen v roce Zemského Buvola.

Mírný Buvol znamená, že takový muž je velice zodpovědný a ovládá své pole působnosti. Má stabilizující sílu, která udržuje cyklus života. Stojí nehnutě proti všem protivenstvím a nepřízni osudu – odhodlaný a bezúhonný, chce sloužit čestnosti, nést břemena spravedlnosti, zůstává věrný zákonům přírody. Trpělivě tlačí kolo Osudu a tak si vytváří svůj osud.


Pracant, dříč s prvkem Země. Jde si za svým, pomalu ale stále, projde zdí, bahnem i blátem, chce být bezúhonný. Nevýhodou je, že nerozlišuje, v čem šlape (umí i rozšlapat pěšinu, kde teče voda v bahno), lidé ve znamení buvola jsou silní, vyznačují se mravní silou a tvrdou prací. Buvol je vyrovnávač, bere si hodně na sebe a vyrovnává.


K jeho definici stačí říct „má svůj svět“. Hluboká voda, na první pohled snese všechno. Ale běda, pověstná poslední kapka promění klidné jezero protržením hráze v běsnící povodeň. Můžeme mu důvěrně říkat bagr, trvá celé věky, než se rozjede a stejně tak obtížné je potom ho zastavit. Buvol dokáže cokoli, co si usmyslí. Bez ohledu na to, zda je to z pohledu našeho světa splnitelné. Buvol je trpělivý, klidný, mlčenlivý, těžkopádný, rezervovaný, vyrovnaný, metodický a přesný. Za jeho trochu neotesaným zevnějškem se skrývají originální myšlenky, síla a inteligence.


Má dar budit důvěru a to je jednou z hlavních příčin, proč se mu všechno daří. Cestování se pro něj nehodí, jeho rovnováha a zdraví cestováním trpí.Buvol ve spojení se Zemí

Tento Buvol je velice vytrvalý, i když poněkud méně tvůrčí, vždy věren svým povinnostem. Je si vědom svých schopností i nedostatků a umí je velice brzy, většinou již zamlada rozpoznat. Zazáří v každém oboru, pro který se rozhodne, protože je praktický, pracovitý a schopný přinést dosažení úspěchu patřičnou oběť. Hledá bezpečnost a stabilitu, a pokud těchto dvou podmínek dosáhne, pracuje účinně a spolehlivě.


I když nebývá příliš citově založený, je schopen vážné a trvalé náklonnosti a lásky. Je oddaný a stálý těm, které má rád, stejně jako ke svým principům. Neustále usiluje o zlepšení svého postavení a je ochoten snášet potíže a strádání, aniž by si stěžoval. Cílevědomý, rozhodný a oddaný Buvol to obvykle dotáhne daleko; je těžké ho zatlačit zpět, protože jednou zabraného území se nikdy nevzdává. Může být nejpomalejší, ale také nejspolehlivější ze všech Buvolů.Co čeká a nemine Buvola?

Celý koloběh Buvolova života probíhá podstatně klidněji než u lidí zrozených v jiných znameních. Je to dáno jejich klidnou pracovitostí, vyplývající ze snahy zajistit si solidní životní úspěch, pro sebe a později i pro rodinu, a konečně zajistit klidné, vyrovnané stáří. Tři etapy života se u Buvola od sebe v podstatě neliší. V dětství a mládí ho všechno baví a zajímá. A je toho tolik, že mu na bezúčelné hlouposti moc času nezbývá. Jednotlivá léta mu ubíhají tak plodně, že za rok získá někdy víc, než jiní lidé za dva. V zralém věku si zachovává citlivost, a tak se uplatňuje v oblastech, kde může uplatňovat to, co získal v mládí: úroveň, znalosti. Touží po něze. Střídání partnerů je jen důsledkem toho, že ji velmi těžko nachází. U Buvola všechno směřuje ke klidnému, vyzrálému stáří. Vyrovnává se už v padesátce. Směšně poskakujících důchodců najdete mezi těmi, kdo se narodili ve znamení Buvola, jen velmi málo.


POROVNÁNÍ VAZEB ZVÍŘAT a OSOBNÍCH PRVKŮ obou kandidátů


Je zajímavé sledovat, že 2 zvířata ze tří u obou kandidátů spolu aktivně soupeří. Pokaždé jsou na opačném pólu a nemají nic společného. Jsou naprostými protiklady. Na tom je vidět, že rok Kohouta opravdu přeje sporům a kompromis není jeho tématem. Jiří Drahoš je pevně nohama na zemi a Miloš Zeman zase může více chtít jednoznačnější řešení. Miloš Zeman má osobní prvek Dřevo Yin - jako bambus. Je ambiciózní, také si stojí za svými názory a je odhodlaný, ale navenek působí flexibilně. Přizpůsobivý, má vážnost, jemnost, schopnost vize, směr vpřed, hledí do dáli. Jiří Drahoš je Kov Yin - jako hrnec. Také přímý, dobrý v manipulaci, umíněný, taktický, trpělivá jemná práce, trochu puntičkář

Miloš Zeman

Jeho tabulka obsahuje Ovci, Kohouta a Opici a tato zvířata spolu žádnou přirozenou vazbu nemají. Do jeho nové periody po 74 roku věku ale přichází Kůň, který přináší jak přátelskou, tak i nepřátelskou vazbu, což říká zdánlivé protiklady: Miloš Zeman bude preferovat přátelství a nepřátelství bude snášet hůře a naopak, že nepřátelství bude generovat a pokud se s ním setká, nezaskočí ho. V praxi se může stát, že se takový člověk buď zklidní a přátelství se s nepřátelstvím vyruší anebo se naopak posílí oboje a aplikovány budou podle osobních preferencí takového člověka.


Jeho binom Dne obsahuje tzv prázdnou větev, která ukazuje na problémy ve vztahu – neožení se nebo nevdá. Pokud ano, nedopadne to dobře.


Narodil se do nepříznivé sezony: což jsou submisivní jedinci, potřebuji vedení, vzory (odtud možná pramení láska k literatuře a bonmotům). Pozor, často přebírají role obětí. Jsou to ale lidé do nepohody. Oni se narodili do nejtěžšího období, jsou tedy na nepřízeň zvyklí. Zároveň je to člověk, který potřebuje být tvůrčí a dává do světa.


Směrem k partnerce Partnerka může být mladší nebo méně mocná. Chci ve vztahu zářit, mám rád obdiv, musím být respektován, hledám submisivního nebo mladšího partnera, potřebuji přehled a kontrolu. Někdy takový člověk partnera vychovává a mentoruje. Pozor na krutost (má k tomu potenciál).

Jiří Drahoš

Jeho tabulka obsahuje Hada, Tygra a Buvola. To znamená, že má 2 zvířata z příznivé vazby kvality kovu Buvol-Had-(Kohout) a v tomto roce Kohouta měl plodné období dosáhnout nejvyšších met a vítězit vytrvalostí a spolehlivou rozhodností. A zároveň má přirozeně nepřátelskou vazbu Buvol-Had, tedy nepotřebuje nutně k životu přátelství, někdy může nepřátelství generovat, ale pokud se s ním setká, je na ně připraven a nezaskočí ho. Je uprostřed periody věku kdy mu je propůjčena protikladná vazba Buvol-Ovce a až do 75 roku věku musí tedy mít radost z překonávání výzev. Bývají to nároční lidé. Generují výzvy nebo vytváří překážky nebo na ně narážejí. Na druhou stranu jsou připraveni překážkám čelit, a když je překonají, dokáží velké věci a dosáhnou velkých cílů.


Nemá žádnou prázdnou větev.


Narodil se do příznivé sezony: což znamená, že potřebuje dominovat a potřebuje mít kontrolu a udělat systém. Předpokládám, že vždy budu odměněn a to také vyžaduji. Pozor na častější konflikty. Zde stejně jako Miloš Zeman je to člověk, který potřebuje být tvůrčí a dává do světa.


Směrem k partnerce: Partnerka může být starší, mít významnější společenské postavení nebo si přát dominovat ve vztahu. Potřebuji vzhlížet k partnerce, obdivovat ho. Chci ho mít na piedestalu. Pozor na roli oběti ve vztahu nebo ve společnosti.


#prezident #volby #milošzeman #jiřidrahoš #rokKohouta

Nejlepší příspěvky
Zkuste to později
Až budou příspěvky zveřejněny, uvidíte je zde.
Nejnovější příspěvky
Archiv
Hledání podle štítků
Zatím žádné štítky
Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page